Ян Олсон, съпрезидент на REVES: „Троян – в сърцето на социалната икономика“


На 4 септември 2015 г. в гр. Троян се проведе международен семинар на тема: „Партньорството между общините и социалните предприятия – фактор за развитие на социалната икономика“.

Организаторите на събитието, REVES – Европейска мрежа на градовете и регионите за развитието на социалната икономика, Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Икономически и социален съвет, Национален съюз на ТПК, Община Троян и граждани обсъдиха актуалните проблеми за развитие на публично-частното партньорство и дадоха своите предложения за евентуална промяна на Закона за публично-частното партньорство.

В семинара взеха участие г-н Ян Олсон – съпрезидент на REVES, г-жа Ема Росквист – Представител на Община Гьотеборг, Швеция, проф. Лалко Дулевски – Председател на Икономическия и социален съвет /ИСС/, г-жа Теодора Тодорова – държавен експерт в Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика” към МТСП, г-н Стилян Баласопулов – Председател на НС на ТПК.

По време на семинара, г-н Ян Олсон сподели, че „Троян е град в сърцето на Балкана“, като демонстрира добро познаване на слогана на Троян, „но и сърцето на социалната икономика“. Г-н Олсон даде примери за социалната икономика от Швеция, а г-жа Ема Росквист показа опита на община Гьотеборг.

На провелия се международен семинар стана ясно, че Националното сдружение на общините има идея гр. Троян да се превърне в пилотен град за създаване на модел на социална икономика.

Съпрезидентът на REVES заяви, че на предстоящото заседание на борда на организацията ще предложи Община Троян да бъде поканена за член. Той изрази желание г-жа Михайлова да участва в Асамблеята на REVES, която ще се състои през месец април 2016 г. в Австрия.

 

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари