ШОК! Повече от половината общински съветици от Троян още другата седмица ще трябва да напуснат …


Местните депутати са в нарушение и трябва да бъдат сменени незабавно. Законът е категоричен. По този начин влизането в сила на закона за това сериозно ограничение се отложи за 1 декември 2019 година.

Рестрикциите са залегнали в два нормативни акта: Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно имущество, известен като Антикорупционния закон и Закона за местното управление и местната администрация.

В антикорупционния закон е залегнала забраната за общинския съветник да извършва определени действия в частен интерес, т.e. да водят до облага от материален или нематериален характер за него или за свързани с него лица. Тази забрана се пренася и в миналото-подобни действия са недопустими спрямо дружества, с които общинският съветник е бил свързан една година преди да стане такъв, а и за бъдеще време-общинският съветник няма право в едногодишен срок да става акционер, съдружник, управител и дори служител в дружества, за които е извършвал подобни действия, докато е изпълнявал службата си. Общинският съветник до втори братовчед не трябва да има взаимотношения с общината под каквато и и да е форма.

A кои са общинските съветници с конфликт на интересе ще разберете съвсем скоро!

Коментари