Четирима общински съветници аут от ОбС-Дряново заради конфликт на интереси! Ето и кои са те…


Eто и първият списък на общински съветници от Дряново, които горят от ОбС-Дряново и са в изключителен конфликт на интереси. По смисъла на закона техните мандати трябва незабавно да бъдат прекратени от ОИК-Дряново и на тяхно място да влезнат следващите. Сега е ред на КПКОНПИ да се самосезира и да образува процедура по антикорупционния закон за конфликт на интереси.

От Общински съвет – Дряново незабавно трябва да напуснат: д-р Нено Ненов, д-р Костадин Йорданов, д-р Теодора Мъглова и Стефан Енчев. Всичките имат сключени договори за наем с Община Дряново, което автоматично ги прави „несъвместими“. Припомняме, че антикорупционния закон влезе в сила на 1 декември 2019 година.

Ето и пълният текст на отговора от Община Дряново:

Във връзка с получено питане от Вашата медия, заведено с вх.№ 4200- 3/09.12.2019г. Ви предоставяме следната информация:

1. Общински съветник д-р Нено Бонев Ненов има сключени 2 бр.договори за наем на 2 имота с община Дряново – частна общинска собственост с търговско дружество: „Доктор Нено Бонев Ненов – Индивидуална практика за първична медицинска помощ“ ЕООД, ЕИК 200733937. Договорите касаят кабинети в с.Скалско, общ.Дряново с обща площ 24.38 кв.м и помещение с обща площ 59.95 кв.м находящ се в Бивша детска поликлиника гр.Дряново. Общата месечна сума по двата договора към 01.12.2019г. е в размер на 63.00 лв. с вкл.ДДС

2. Общински съветник д-р Костадин Йорданов има 1 бр. сключен договор за наем на имот – кабинет с площ 18.91 кв.м в Поликлиниката в гр.Дряново. Договорът е подписан с ЕТ „Йорданов–С-Костадин Йорданов“ ЕИК 817055265. Актуалната месечна наемна цена на кабинета е 22.69 лв. с вкл.ДДС.

3. Общински съветник д-р Теодора Мъглова. Майката на д-р Теодора Мъглова – д-р Соня Няголова в качеството й на управител на МЦ „Пулс“ ЕООД, ЕИК 107507007 има подписан договор за наем на имоти, общинска собственост, а именно кабинети № 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, всичките на втори етаж и кабинети № 308, 309, 310, 311, находящи се на трети етаж в сградата на Поликлиниката в град Дряново. Общата площ на кабинетите е 275.73 кв.м и месечен наем в размер на 165.43 лв. с вкл.ДДС.

4. Общински съветник Стефан Енчев. Братът на Стефан Енчев – Николай Енчев е управител и собственик на търговско дружество „Ники-75“ ЕООД, ЕИК 107584231, което за периода 14.11.2018г. до 09.12.2019г. има сключени 5 бр. договори по обществени поръчки с предмет: Ежедневно зареждане и доставка на хранителни продукти /пакетирани и непакетирани/ за нуждите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора – Дряново и Детска градина-Детелина гр.Дряново. Общата стойност на договорите е 586 240.14 лв. с вкл.ДДС.

Ето още по темата:

Коментари