„Централен Балкан“ обявен за биосферен резерват от ЮНЕСКО


Преди броени дни стана ясно, че ЮНЕСКО одобри обявяването на „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ за биосферни резервати. Новината идва след проведената 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, състояла се в Париж от 12 до 15 юни и бе официално публикувана на страницата на „Централен Балкан“.

Взетото решение потвърждава, че цитираните по-горе биосферни резервата отговарят на изискванията и принципите на Севилската стратегия. Припомняме, че през изминалата 2016 г. Общински съвет-Троян разгледа на свое заседание възможността за включване на община Троян в потенциален биосферен парк, ангажиментите на общината и на други заинтересовани общини, в случай, че същите решат да се присъединят към потенциален биосферен парк в района на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ). Номинирането на НПЦБ за биосферен резерват беше подкрепено от общините Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон.

Ефективното управление на биосферните резервати предполага участие на заинтересованите страни, за постигане на устойчив баланс между опазването на биоразнообразието, икономическото развитие и съхраняването на културното наследство и справедливата подялба на ползите от управлението на територията.

Информация от 29-та сесия, на която е било взето решението за включване на 4-те обекта може да бъде намерена на: http://en.unesco.org/news/23-new-sites-added-unesco-s-world-network-biosphere-reserves.

Коментари