Ученици от Троян дискутираха по темата: „Как да живеем по-здравословно?“


Ученици от VIII  до XII клас от училищата в община Троян участваха в дискусия по метода „Световно кафене“, състояла се на 20.05.2020 г. в Информационно-културен център – Троян.

Младежите обсъждаха темата: „Как да живеем по-здравословно?“. Те формираха своите мнения и виждания по следните въпроси:

1. Каква е моята лична отговорност, за да стане живота ми по-здравословен?

2. Как да се подобри здравословната среда в училище?

3. Какво да направи общината, държавните институции, за да се подобри здравословният начин на живот на младите хора?

4. Какво може да направи семейството, за да бъдат децата по-здрави?

5. Как да разбера, че живея здравословно?

6. Какво ни пречи да живеем здравословно?

Събитието бе организирано от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните –гр. Троян с модератор психолога Йордан Танковски и гост – инж. Надежда Терзийска – технолог в Кухня – майка, гр. Троян. Дискусията допринесе за развиването на комуникативни умения на участниците, работа в екип, полезен опит, насърчаване и изграждане на навици за здравословен начин на живот.

Коментари