Ученици от СОУ „Васил Левски“ – Троян готови за „Мастър шеф“


Затворен цикъл на обслужване на гости в хотел демонстрираха ученици от 11 в клас, профил „Организация на хотелиерството“, в СОУ „Васил Левски“, по време на открит урок. Той се проведе в четвъртък, 11 юни в хотел „Шато Монтан“.
Учениците показаха как се изпълняват различните професионални ангажименти на всички нива – посрещането, регистрацията, настаняването и пълното обгрижване на гостите, показаха и как се осъществява сервизното поддържане на общите помещения и обслужване в хотела.
За целта в „Шато Монтан“ всички професионални позиции бяха заети от ученици, които изпълниха перфектно дейностите. Предварителната отличната теоретична подготовка бе показана на практика.
„Учениците са работили на всяка позиция в хотела, изпълнявали са всяка една професионална роля и могат да се справят, където е необходимо“ – разказа Милена Мартинова, преподавател в професионалната паралелка.
По време на демонстрационния урок присъстващите гости – ученици и учители, бяха поканени да видят как се регистрират посетители в хотела, съответно на български и английски език, как се настаняват в стая, как се обслужват на летния бар и в ресторанта. Отлично впечатление направиха барманските, сервитьорските, сомелиерските и готварските умения на учениците.
На гостите бе предложено разнообразно меню, със съответни видове подходящо вино.
Ястията и напитките бяха поднесени и презентирани на изключително високо и професионално ниво.
Директорът на СОУ „Васил Левски“ Розалина Русенова изказа своята положителна оценка за отличната работа и припомни, че тези ученици са първенци на национални състезания.
Поднесените ястия бяха достойни дори за висок формат като „Мастър шеф“, коментираха присъстващите на демонстрационния урок.

източник: vlevski.eu

Коментари