Утре пристига на посещение в Троян министър -председателят Бойко Борисов


На 25.06.2020 г. (четвъртък) Министър-председателят на Р България, г-н Бойко Борисов, ще е на работно посещение в Троян, което ще започне около 10 часа със следната програма:

– посещение на обекта „Допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.

– Визитата ще продължи на обект „Пътна връзка между ПЪТ II-35 и ПЪТ III-357 в гр. Троян от км 0+000 до км 0+154,28“; подобект Мост над река Осъм при км 0+121,37, разположена в трасе на улица с ОТ 1336-1337-1338-1339-1340 по регулационния план на гр. Троян“, при бензиностанция „Лукойл“ в града;

– работно посещение в Община Троян;

– работно посещение във фирма „Калинел“.

Коментари