Троян! 22% ръст на нощувките през първото полугодие


Намаляване с 14,7% на броя на нощувките в страната през юни т.г. в сравнение със същия месец на миналата година, обяви миналата седмица Националният статистически институт (НСИ). В община Троян обаче е регистрирана обратната тенденция и те бележат ръст от 45%.

Въз основа на данни от справките декларации, с които хотелиерите декларират броя на нощувките в техните обекти (чл. 116, ал.4 от Закона за туризма), през юни 2014 г. те са били 8 407, а през същия месец т.г. те са 12 268. Увеличение с 22% е отбелязано при нощувките за шестмесечието на 2015 г. (51 394) спрямо първото полугодие на 2014 г. (42 188).

Според експертите по туризъм в Община Троян ръстът се дължи на не един фактор – на усърдната работа на хотелиерите и постоянния им стремеж към повишаване на качеството, на интензивната реклама и представянето на Троян като туристическа дестинация от страна на хотелиерите и администрацията, на активни участия в значими туристически изложения, на иновативни рекламни кампании и новия туристически продукт.

Коментари