Троян! Ръст на регистрираните нощувки за 2015 г., спрямо 2014 г.


Общинската администрация в гр. Троян отчита повишаване на броя нощувки в общината, съгласно подадените Справки-декларации от местните хотелиери.

Нощувките за месец юни 2015 г. са се увеличили с 58,06 % от регистрираните за същия период през 2014 г. За посочения месец през 2015 г. са реализирани 12 468 нощувки, а броят им за юни 2014 г. е 8 407. През месец май 2015 г. ръстът на реализираните нощувки спрямо месец май 2014 г. е 26,97 %, като броят туристи е нараснал с 24,58 %.

Фактор за добрите резултати са както работа на хотелиерите и стремежът им към повишаване качеството на предоставяните услуги, така и на рекламата на Троян като дестинация и налагането на марката Троян на туристическия пазар.

Община Троян активно предлага новия туристически продукт „Три дни в Троян“ и участва в значими туристически изложения. Усилията на администрация и хотелиери намират изражение в резултатите – данните сочат, че първото шестмесечие на 2015 г. бележи ръст от 22,98 % на реализираните нощувки, които за 2014 г. са 42 188, а за 2015 г. – 51 881.

Справките показват, че броят на реализираните нощувки нараства в месеците, наситени със събития от културния календар, като например изданието на Рок Академия и възобновеното издание на Международния фестивал на занаятите и изкуствата в с. Орешак.

 

Станислава Цукева

„Връзки с обществеността“

Коментари