ТРОЯН! Профилактика на сирените в четвъртък


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В изпълнение на Решение № 211/ 31.05.1993 г. на МС на РБ, ежегодно на 2 юни, в 12:00 ч. се задейства сиренната система на страната. Информираме Ви, че във връзка с писмо на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч, на 14 април 2016 г. в гр. Троян ще се извърши профилактика на сирените с централизирано задействане.
Възможно е краткотрайно задействане на сирена, което не бива да буди притеснение сред гражданите.
С уважение,
Общинска администрация гр. Троян

Коментари