ТРОЯН! На 18 декември, 70 даровити деца ще получат награди за постиженията си през годината


В навечерието на празниците, 70 даровити деца от община Троян ще получат награди за постиженията си в различни сфери, участвали и класирани на международни, национални, областни кръгове на олимпиади, състезания и конкурси. Традиционно, два пъти в годината, Община Троян награждава децата показали завидни резултати, съгласно заявленията постъпили в администрацията и разгледани от общинска експертно-консултативна комисия за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби.

Комисия към Община Троян разгледа постъпилите искания за предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби, като бяха одобрени 70 искания за отпускане на финансово подпомагане, общо в размер на 5150 лв. Сред наградените деца са таланти в сферата на спорта, математиката, музиката, изобразителното изкуството. Отличените ученици са от 6 учебни учреждения: СУ „Васил Левски“, гр. Троян; СУ „Св. Климент Охридски“; ПГМЕТ; Център за подкрепа за личностно развитие; ОУ „Иван Хаджийски“; НУПИ „Проф. Венко Колев“.

Наградите ще бъдат връчени от Кмета на Община Троян и председателя на Общински съвет-Троян на 18.12., от 15:30 ч. в салона на Община Троян.

 

Коментари