ТРОЯН! „Как да предпазим детето си от престъпление“


Община Троян, Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Сдружение „Троян 166“ отпечатаха наръчник за родители – „Как да предпазим детето си от престъпление“.
Наръчникът бе раздаден на училищата на територията на общината, за родители на ученици от 5 до 12 клас. В него са разгледани темите: „Начини за създаване на положителен контакт с детето“, „Децата и насилието“ и видовете насилиe, „Рискове и опасности в интернет“, „Психоактивни вещества“ и „Пътна безопасност“.
Наръчникът за родители „Как да предпазим детето си от престъпление“ може да изтеглите и от тук.

Коментари