Томислав Дончев похвали водната реформа на МРРБ ВиК-секторът в ресорите на зам.-министър Николай Нанков


Вицепремиерът Томислав Дончев похвали днес водната реформа, която се осъществява от МРРБ и е в ресорите на зам.-министър Николай Нанков за координация, наблюдение и контрол.

Оказва се, че само четири са областите в страната, които спират процеса по консолидация във водния сектор и те няма да могат да получават финансиране по линия на европейските програми за инвестиции във ВиК инфраструктура, вкл. и по Програмата за развитие на селските райони, както и с бюджетни средства. – Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Ловеч.

Ето какво още съобщава investor.bg от днешното събитие:

69В четири области от страната – Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Ловеч, все още не е приключил процесът по консолидация във водния сектор и те няма да могат да получават финансиране по линия на европейските програми за инвестиции във ВиК инфраструктура, вкл. и по Програмата за развитие на селските райони, както и с бюджетни средства.
Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която заедно с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева подписа днес договор за финансирането на прединвестиционните проучвания, с които ще се определят най-важните проекти във водния сектор на регионално ниво.
Финансирането за подготовката на регионалните прединвестиционни проучвания е в размер на 60 млн. лева.
Павлова изтъкна, че с тези пари на практика ще се приключи водната реформа, както и ще се подкрепи подготовката и реализацията на проекти и подаването на апликационни форми и ще се укрепи капацитета на бенефициентите по оперативната програма „Околна среда” за новия програмен период – ВиК операторите.
Осъществяването на водната реформа е основно условие, за да започне усвояването на средства от оперативната програма „Околна среда” за ВиК сектора и да стартират новите проекти. В тази връзка беше подготвена стратегия за развитие на ВиК сектора, както и генерални планове. Процесът по оценка на активите и прехвърлянето им в консолдирано ВиК дружество е приключил в 24 области. От тях в 16 е избран и един ВиК оператор, като поетапно се сключват договорите между консолидираните асоциации и операторите, обясни Павлова. В 4 области – Смолян, Русе, Пловдив и Враца, договорите вече са сключени. Другите 8 области от тези 24 също са заявили готовност за сключване на договори.

До края на 2017 г. трябва да се подготвят и прединвестиционните проучвания, така че инвестициите в сектора да започнат от 2018 г., коментира Павлова.
В областите Кюстендил, Благоевград и Ловеч по едно от общинските ВиК дружества отказва да участва в новото, консолидирано предприятие, защото местните власти искат да управляват водния сектор на микроравнище, коментира Лиляна Павлова. В Пазарджик има 9 общински дружества освен държавното, което е в процес по ликвидация, като те не разполагат със средства за инвестиции и не са ефективни, каза още регионалният министър. Тя изрази надежда, че в следващите месеци ще се приключи с ликвидацията на държавното дружество и ще се изгради ново и ефективно предприятие.
Ивелина Василева отбеляза, че проектът за финансиране на прединвестиционните проучвания е ключов за ВиК сектора, защото дава основата за разработването на проектите.
Тя посочи, че е обявена процедура за 402 млн. лева за част от ранни проекти за ВиК инфраструктура, които България договори с европейските власти да стартират преди приключването на водната реформа. Тръгна и процедурата за фазираните 8 проекта, които останаха недовършени от предходния програмен период, на стойност 234 млн. лева.
Предстои да се обяви и още една процедура на стойност 121 млн. лева за други ранни проекти.
Като се изключат тези проекти, за инвестиции във ВиК инфраструктура остават 1,5 млрд. лева, които обаче на практика са блокирани до окончателно завършване на водната реформа. Лиляна Павлова изтъкна, че за целия сектор са необходими 10 млрд. лева за период от 10 години, като ще се търси и друг източник на финансиране освен европейските пари.
Вицепремиерът Томислав Дончев, който присъства на подписването на договора, посочи, че водната реформа „върви с темпове, близки до тези, които искаме”.
Той допълни, че въпреки забавянето на инвестициите във ВиК сектора, през миналата година са били договорени 1,5 млрд. лева от новия програмен период, а до момента договорените средства са 2,2 млрд. лева. До средата на тази година ще се отворят процедури за над 3 млрд. лева, каза той.
По думите му амбицията е към края на тази година обемът изплатени средства от Брюксел да достигне 4 млрд. лева, като в тях обаче се включват и плащания за стария програмен период, които в момента се обработват.

Междувременно на днешното правителствено заседание е решено да се даде мандат на регионалния министър да подпише споразумението със Световната банка за разработване на стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъла.
Предвижда се да бъде разработена стратегия за финансиране на отрасъла и подходящи финансови механизми, за да се избегне прекомерен ръст на цените заради регулаторните промени в сектора. Световната банка ще разработи и механизъм за задържане на част от приходите от ВиК услуги с цел нови инвестиции.

Коментари