Със 195 нови контейнера тип „бобър“ бяха подменени старите контейнери в Троян


Община Троян и ОП „Комунални услуги“ продължават да влагат усилия за подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването в общината. Като част от тези усилия Общинското предприятие закупи 195 броя нови контейнери, 1100 литра контейнер тип „бобър“, с които бяха подменени наличните в град Троян.

Контейнерите за отпадъци бяха сменени поетапно, като районите, в които вече са подменени са: ж.к. „Лъгът“, ж.к. „Буковец“, ж.к. „Черногор“, ул. „Амбарица“, ул. „Тиха“, ул. „6-ти септември“, ул. „Незабравка“, ул. „Власи Илиев“, ул. „Здравец“, ул. „Яворов“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Славейков“, ул. „Г.С.Раковски“, Паркинга на Общинския пазар.

Със старите контейнери, които бяха ремонтирани, са обезпечени нуждите в населените места от общината.

Припомняме, че през настоящата година бяха закупени и 50 броя нови съдове за пепел, с които съдовете стават обща 260. Това ще помогне да се обезпечат нови райони през предстоящия зимен сезон.

Коментари