Създаване на здравен клъстер предлагат в Плевен


Иновативна концепция за постигане на икономически и социален напредък на Плевен и региона чрез развитие на натрупаните ресурси в сферата на здравеопазването обсъдиха на кръгла маса в Плевен. Инициатори на дискусията са осем местни неправителствени организации, обединени в гражданска мрежа  „Плевен – европейски здравен център на Балканите“.

В дискусията участваха кметът на Община Плевен проф.
Димитър Стойков, председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев, ректорът на Медицинския университет в Плевен проф. Славчо Томов, директорът на университетската болница доц. Цветан Луканов, представители на здравни ведомства и неправителствени плевен2организации. Обсъдена бе идеята за създаване и развитие на здравен клъстер – нов модел на високотехнологично здравеопазване. Това е реална възможност да се постигне интелигентен растеж за Плевен и областта. Здравният клъстер допринася за процеса на стабилизация, естествен напредък и взаимна подкрепа в сектора.

Ползите от формирането на подобен клъстер са иновативни технологични решения за овладяване на сложни медицински проблеми, привличане на инвестиции за изграждане на предприятия, произвеждащи необходими и високотехнологични продукти и услуги в областта на здравеопазването с висока добавена стойност, разкриване на нови работни места във високотехнологични дейности и производства и постигане на по-високо качество на работната сила, както и повишаване на заетостта в региона, смятат от организациите. Кметът проф. Димитър Стойков изтъкна, че в здравния клъстер е удачно да се включат както държавни и общински, така и частни структури в областта на здравеопазването.
плевен
Предложението на неправителствените организации е за актуализация на Общинският план за развитие на Община Плевен и Стратегията за развитие на област Плевен, като се допълнят с концепцията за създаване на здравен клъстер.  Приемането на общинска нормативна уредба и регламентиране на процедурите за привличане на инвестиции, включително и развиване на индустриален парк за високотехнологични медицински, фармацевтични и съпътстващи производства е в приоритетите и на проф. Стойков, както той сам потвърди на срещата.

Коментари