СУ „Васил Левски“ – Троян с пропускателен режим


От 10 октомври в СУ „Васил Левски“ – Троян се въвежда пропускателен режим, какъвто вече съществува в някои от водещите гимназии в страната. Целта е да се предотврати влизането в сградата на случайни външни лица. Специалните индивидуални пропуски с код вече са раздадени на ученици, учителите и непедагогическия персонал. Пропуски ще се дават и на гости и посетители на училището, след като бъдат регистрирани от охраната.

Коментари