Строи ли се незаконно в Троян?


Сесията на Общински съвет Троян на 29 септември, която бе първа след ваканцията на общинските съветници, бе изключително разгорещена.
Една тема, която остана малко в сянка на фона на обсъжданата наредба за общинските дружества. Предложение, внесено от кмета на Община Троян Донка Михайлова до ОбС-Троян, за „Учредяване право на строеж върху поземлен имот с индификатор 73198.506.336 по кадастрална карта на гр. Троян.“ Става дума за новостроящата се жилищна сграда срещу СУ „Климент Охридски“ в Троян. Фирмата, която строи сградата, е на бизнесмена Митко Бакалов и неговата фирма „Бетонекс – Бакалов“ ЕООД.  Около въпросния строеж има много въпросителни, които на сесията изтъкна общинският съветник Марин Радевски.
Първото нещо е, че строежът вече е започнал без да има издадено разрешително за строеж, което автоматично прави този строеж НЕзаконен. Също така не е обявена и тръжна процедура за въпросния терен, на който се извършва вече строителство. Какво става, ако се появи и друг кандидат за този парцел и фирма „Бетонекс – Бакалов“ ЕООД не спечели търга?
img_1394Второто нещо е, че широчината на този блок е 6 м., при което блокът, който виждате в дъното на снимката ще има гледка към една бетонна стена.  Надзорник на строителството е инж. Дилян Енкин, което означава, че най-вероятно незаконният строеж се прави със съдействието на именно на надзора.
По време на обсъждане на въпросната точка от дневния ред Кметът  Михайлова взе думата и потвърди, че до този момент разрешение за строеж няма. И ако бъде приложен едно към едно Законът, това означава, че направеният до момента изкоп трябва да бъде разрушен и заринат и строежът да се прекрати. В допълнение на това, Михайлова заяви, че г-н Бакалов е единственият останал инвеститор в Троян, който строи и продава жилища. Това само по себе си не е вярно, защото има и други строителни фирми в града, които строят жилища и продават. Другият вариант, който предложи Михайлова, е да се приложи Закона за общинската собственост и търг с ясното съзнание, че вече някъде е започнало да се строи преди да се е провел търг за общинската земя.
img_1392Не става ясно как се е стигнало дотам, че една строителна фирма е започнала да строи без разрешително за строеж и то върху общинска земя без да е бил обявен търг. Защо земята не е продадена, при което биха влезнали в Община Троян значително повече пари от това да бъде предоставен имот (апартамент) в новостроящия се блок или в друга сграда на собственика на строителната фирма.
Всички тези неща навеждат на размисли, че има нещо гнило в цялата тази история и че нещо се прикрива. Дали главният архитект на града г-н Кръстев пое цялата вина върху себе си, за да прикрие своите началници? Дали ще бъде изпълнен законът едно към едно или ще се намери друго решение, заобикаляйки закона остава да видим?

Коментари