„СТРОИТЕЛ – ТРОЯН“ ЕООД ще изпълнява Основен ремонт на Центъра за административно обслужване и салона в сградата на Общинска администрация – Троян


Както Община Троян информира, през настоящата година Общината започва работа по проект, финансиран от програма „Красива България“ и от общинския бюджет. Общината традиционно е сред финансираните от Фонда, като през 2018 г. е одобрено изпълнението на обект „Основен ремонт на Центъра за административно обслужване и салона в сградата на Общинска администрация – Троян“.

На 18.06.2018 г. кметът на Община Троян Донка Михайлова подписа договор с троянската фирма „Строител – Троян“ ЕООД, с управител инж. Цанкова, за изпълнение на обекта. Фирмата предстои да извърши строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР), като стойността на СМР/СРР по този договор, съгласно КСС, е в размер на 167 771,98 лева с ДДС. Чрез проекта ще бъдат цялостно обновени две от най-посещаваните обществени помещения в града – салона на Общинския съвет и Центъра за услуги на гражданите, които доскоро изглеждаха демодирани и амортизирани.

Изпълнението на дейности на обекта вече започна. Служителите на отдел „Услуги на гражданите“ временно се помещават, както следва: експертите от ЕСГРАОН и гл. експерт „Местно самоуправление“ в стая 33, ет. 1; експертите обслужване „Общинска собственост и икономика“, „ТСУ и КР“, каса и деловодство – във фоайето на администрацията, а началникът на отдела – в стая 5, ет. 2. До сега, за времето на преместване и ремонт, общинската администрация не допусна нито един гражданин да остане необслужен навреме.

Какво предстои? Предвижда се изграждане на нова подова конструкция, чрез която ще се повдигнат нивата на залата на общински съвет и центъра за административно обслужване до нивото на главното фоайе на общината. В пространството пред подходите им ще бъде обособено място за изчакване със седящи места. Налага се частично разрушаване на съществуващи стени и зидане на нови такива. В Център за административно обслужване: дограмата на подхода към центъра за административно обслужване ще бъде подменена с нова PVC. Предвижда се двойна летяща врата. Обзавеждането и тук ще бъде изцяло подменено. Светлата височина ще бъде понижена до 350 см, посредством нов окачен таван. Част от него ще бъде от акустични перфорирани пана тип (Cleaneo 12/25Q /акустична гипсова перфорирана плоскост с въздухопречистващ ефект/). Финишното покритие на стените ще бъде от латекс, а подовата настилка от нови мраморни плочи. Подходът към канцеларията ще бъде разширен. Светлата височина ще бъде намалена до 320 см. В Салон: Основният подход към залата ще бъде изместен и разширен с 50 см спрямо съществуващия. Нивото при евакуационния изход навън се запазва. Съществуващият наклон ще бъде повторен, но намален до отговарящите на норматива 5%. Ще бъде изграден основен подиум с височина 30 см. Пред него ще бъде монтирано плъзгащо стъпало с височина 15 см. В дъното на залата ще бъде обособена кабина от PVC дограма за управление на мултимедия и други системи. Местата за зрителите и общинските съветници ще бъдат разположени ветрилообразно. Броят на местата с банки е 27, а на останалите 63. Предвидени са и две достъпни места за хора с нарушени двигателни способности. Съществуващият окачен рабицов таван ще бъде демонтиран, а пространството над него ще бъде приобщено към светлата височина на залата. Таванът ще бъде облицован с един пласт гипсокартон. Ще бъдат изградени окачени акустични пана от перфориран гипсокартон тип Cleaneo 12/25 Q. Върху надлъжните стени ще бъдат изградени по 5 пиластъра от летвена обшивка на метална конструкция, които ще продължават и по тавана.

 

 

 

 

 

 

Коментари