СТЕФАН ДОБРЕВСКИ: ХОРАТА СА В ОСНОВАТА НА ВСЯКА ИКОНОМИКА!


На всяка цена трябва да се преодолее демографската криза, иначе България я чака нова национална катастрофа
„Управлението на България през периода 2021-2025 година ще бъде от ключово значение за развитието на страната в идващите десетилетия. Ако то осъществи целите за трасиране на устойчиво, догонващо развитие, България има потенциала да се изравни със средно Европейското ниво и към 2030 година да реализира ключовата си роля в региона и Европа, да гарантира средноевропейски стандарт на своите граждани и да участва градивно в управлението, обновяването и просперитета на ЕС“.България продължава да е най-бедната страна в ЕС 14 години след началото на членството си, като през по-голямата част от този период страната се движи инерционно, без ясни приоритети и цели, а популизмът и национализмът са факт и са на власт.


Разтревожен съм параметрите на демографската криза и миграцията, които обезлюдяват всяка година по един средно голям български град от 45 000 души. Тревожи ме това, че България не защитава ефективно националните си интереси в органите на ЕС и това се видя в пандемията, защото лъснаха недъзите на здравната, социалната и образователната системи. Тези сектори спешно трябва да бъдат модернизирани.

Изоставането от темповете на развитие на ЕС и бедността не са даденост, която да завещаем на следващите поколения, а демографската криза и бягството на младите хора в чужбина могат да бъдат спрени с икономически растеж, инвестиции, образование и здравеопазване по европейски модели.

Държавата и държавната администрация не създават блага и икономически растеж, а го правят икономиката, работодателите и българските граждани. И всяко правителство трябва да си напише това на челото – парите, които се раздават от джипката не са на Бойко, това са парите от нашите данъци и ние, обществото, трябва да решим за какво да се харчат. Хората искат да живеят спокойно, искат работа, искат децата им да се задомят и отгледат своите деца на свой ред в България, искат здравеопазване, образование и адекватна социална подкрепа, когато се налага. Нито едно от тези неща нямаме в момента.

ДПС предлага Програма за управление, която отговаря на предизвикателствата пред, които е изправена страната, дефинира приоритети и мерки, които могат да решат проблемите и да гарантират излизане от кризата, ускорено догонващо развитие и средноевропейски стандарт на живот на своите граждани.
На тези избори ДПС се бори основни принципи на управлението да бъдат: върховенство на закона; честност, откритост и прозрачност – в отношението към българските граждани и между институциите на държавата; партньорско сътрудничество с бизнеса, местните власти, академичните среди, гражданското общество; активно участие в процесите на управление на ЕС.


Приоритет на бъдещото управление трябва да бъде постигането на ускорен, догонващ, иновативен икономически растеж, основан на устойчиво, зелено ориентирано развитие на ключови сектори с потенциал за догонващ растеж – чиста енергия, чиста вода, чист въздух, чиста храна. Трябва да се развие икономика на знанието – дигитализация и високи технологии, подкрепа на IT сектора, икономика на нематериалните активи. Не на последно място насърчаване на инвестициите чрез активната помощ на държавата и участието й във всички фази на инвестиционния процес с цел ускоряването му, а не както досега – спънки и отнемане на бизнеси.
На всяка цена трябва да се преодолее демографската криза чрез ефективна, дългосрочна демографска политика, основана на фундаменталните човешки права и интегрираща всички социални вектори.

Съвременното образование на свой ред е невъзможно без инвестиции в образователна инфраструктура, включително дигитализация, висше образование, съобразено с нуждите на бизнеса и държавата. И това, което всички управляващи досега пропускаха, защото им беше удобно – включване на свободните и активни граждани в управлението на страната.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Коментари