Стефан Добревски – новият областен председател на Младежко ДПС Ловеч


Съгласно решение на Централен Оперативен Съвет на Младежко ДПС, областният председател на Младежко ДПС – Ловеч Ванко Иванов е отстранен от длъжността. До решението се стигна след установяване на системна невъзможност за изпълнение на функциите и пропуски в работата му като такъв. На проведено заседание на Областната Младежка организация за изпълняващ длъжността „Председател на Младежко ДПС – Ловеч “ единодушно бе избран Стефан Добревски. Той е общински съветник в община Тетевен и оглавява младежката структура в общината.

Коментари