СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЛАМАР“


 1. Национална литературна награда „Ламар“ е учредена с Решение №985/30.07.2015 г. на Общински съвет – Троян със съдействието на Съюза на българските писатели.
 2. Основна цел на наградата е да стимулира автори на художествени произведения в най-добрите традиции на българската литература в областта на поезията. Наградата се връчва за цялостно творчество.
 3. С Национална литературна награда „Ламар“ се удостояват български автори.
 4. Национална литуратурна награда „Ламар“ се връчва на всеки 2 години (на ротационен принцип с НЛН „Николай Петев“) в навечерието на Петковден – празник на град Троян от Кмета на Община Троян.
 5. Материален израз на НЛН „Ламар“ са: почетна грамота, плакет и парична сума в размер на 1000 лв.
 6. Наградата няма конкурсен характер.
 7. НЛН „Ламар“ е индивидуална и не се връчва за съавторство, на авторски колективи и творчески съюзи. НЛН „Ламар“ не се връчва посмъртно.
 8. Предложения за носител на НЛН „Ламар“ могат да бъдат изготвени от:
  • творчески съюзи;
  • културни институти;
  • издателства;
  • университети;
 9. Предложенията съдържат:
  • формуляр (Приложение №1) – 1 бр.;
  • до три произведения (книги) по избор на автора в 5 екземпляра;
  • творческа справка за кандидата в свободен текст – 1 бр.
 10. Пълният комплект на предложението се подава на адрес: 5600 Троян, пл.“Възраждане“ №1, Община Троян за Националния литературен конкурс „Ламар“.
 11. Процедура по присъждане на НЛН „Ламар“.
  • НЛН „Ламар“ се администрира от Община Троян.
  • Община Троян обявява процедурата на: интернет страницата на Общината, на интернет страницата на Съюза на българските писатели, седмичниците, разпространявани на територията на община Троян и един национален ежедневник.
  • Предложенията за НЛН „Ламар“ се внасят в Община Троян в срок до 25 септември 2017 г. Постъпилите предложения се обявяват на сайта на Община Троян.
  • Кметът на Община Троян назначава със своя заповед комисия за избор на носител на наградата. Комисията се състои от 5 души. В нея участват: ресорният заместник-кмет на Община Троян, литератор, запознат с творчеството на Ламар, председателя на Дружеството на троянските писатели и двама представители на Съюза на българските писатели.
  • Комисията определя на свое заседание критериите за селекция и журиране.
  • Протоколът от заседанието на комисията се предоставя на Кмета на Община Троян.
 12. Възможно е НЛН „Ламар“ да не бъде присъдена.
 13. Средствата за наградата – паричната сума в размер на 1000 лв. се обезпечават от Община Троян, дарители и др, а почетната грамота – от Съюза на българските писатели.
Коментари