Стартира Програмата „Ваканция без риск 2015“ в Ловеч


Общинският съвет по наркотичните вещества /ОСНВ/  и Превантивно-информационният център за борба с наркотичните вещества /ПИЦ/ стартира  за трета поредна година в Ловеч Програма „Ваканция без риск“, съобщи секретарят на ОСНВ Нели Патаринска. Първата инициатива от нея се проведе на 25 юни в училищния двор на ОУ “Христо Никифоров“. ПИЦ и Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ организираха  среща между тийнейджъри, деца и техните родители, раздадоха  превантивно-информационни материали  за различни психоактавни вещества с цел по-голяма информираност и придобиване на знания за различните видове наркотици.. Всички пиха натурален сок в чаши с лого „Да на витамина – не на амфетамина“  и водиха разгорещени разговори за актуалните наркотици в град Ловеч. В инициативата се включиха и обучените ученици по метода „Връстници обучават връстници“ и аутрич /работа на терен с деца в риск/.
Дейности по програмата се организират всяко лято и са насочени към ученици и млади хора, които са в лятна ваканция. Целта е да се осмисли свободното им време, като бъдат ангажирани в превантивни мероприятия. Програма „Ваканция без риск“  е многокомпонентна, с основни превантивни мерки, а именно превенция на наркомании, превенция на ХИВ/СПИН, превенция на безопасен интернет, превенция на агресия, вниманието е насочено и към рисковото поведение при злоупотреба с алкохол или наркотици, вреди от тютюнопушене, последици от необезопасен секс – сексуално предавани инфекции, СПИН и нежеланата бременност. За целта ОСНВ и ПИЦ  изготвиха план график за всички мероприятия  по Програма“Ваканция без риск 2015“. Той е разграфен по дни  и часове за улеснение на деца, младежи и родители /виж в сайта на Община Ловеч/. Съвместно с ОСНВ и ПИЦ във „Ваканция без риск“ участват доброволци от Регионалната библиотека, доброволци от БЧК и ученици, завършили обучения на ПИЦ.
Организирането и структурирането на  свободното време на децата и младежите през лятото  не поражда опасност от прояви на рисково поведение от страна на младите хора. Предпазването, ангажирането с дейности и информирането на децата и младежите за възможни рискове, свързани с поведението им през лятната ваканция, са в основата на дейностите по Програмата „Ваканция  без риск”.

Коментари