Становище на коалиция „Избор за Троян“ във връзка с подписването на споразумение за толерантност


ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ, МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

Във връзка с подписването на споразумение за толерантност по време на кампанията за провеждане на местните избори на 25.10.2015 г. коалиция „Избор за Троян” изразява следното становище:

I. Коалиция „Избор Троян” безусловно спазва законите на страната и не е нужно с избирателни извадки от тях да преповтаря намерения за спазването им.

Какво по-силно доказателство за съблюдаване на законността и зачитане на демократичните принципи от факта, че най-вече благодарение на коалиция „Избор Троян” с Решение №9588/17.09.2015г. на ВАС, беше отменено като НИЩОЖНО Решението на ЦИК №2108/11.09.2015г., с което си решение ЦИК погазваше грубо закона, поставяше в неравностойно положение всички местни коалиции и инициативни комитети в страната. Решение, с което се създаваха и предпоставки за търговия на едро с гласове. Важно обаче е да отбележим, че същото това рашение на ЦИК е взето от законните представители на същите тези партии, които сега гръмогласно тръбят за почтенност и демокрация.

II. Водени от желанието ни за политическа толерантност и почтеност предложихме някои допълнения в Споразумението за политическа толерантност:

  1. По наше предложение в споразумението се добави в т. 2 „предизборната кампания да се води на български език”.
  2. Подписалите споразумението на 02.10.2015 г. не приеха две точки от нашите предложения:

Подписалите :

1т. „ОСЪЖДАТ незаконните практики от предходни избори в Община Троян – адресна регистрация на лица в населени места в Общината с цел участие в изборите /изборно номадство/ и даване на пари срещу гласуване в полза на конкретен кандидат /купуване на гласове/.“

2т.  „Да не участват в практики, свързани с адресна регистрация на лица в населени места в Общината с цел участие в изборите /изборно номадство/ и даване на пари срещу гласуване в полза на конкретен кандидат /купуване на гласове/.“

 

Защо не се приеха тези допълнения?

Тези, които не приемат предложенията, или не знаят за такива нарушения в предишните избори, или имат намерения отново да процедират по същия начин.

 

02.10.2015 г.                                          Коалиция „Избор за Троян“

ooooo

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Коментари