СТАВА ГОРЕЩО! Елпром Троян присъства на среща на върха!


Росица Петкова от Елпром Троян заедно с еврокомисар Мария Габриел
Росица Петкова от Елпром Троян заедно с еврокомисар Мария Габриел

Елпром Троян в момента присъства на среща на лидерите на върха на ЕС. В НДК се провежда Виенски Икономически форум 2018. Присъствието на Елпром Троян на този голям европейски форум се дължи на факта, че Троян е навсякъде.

Като българска инициатива със стремежа да се насърчава регионалното икономическо сътрудничество между държавите- членки на форума, включени в региона от Адриатическо до Черно море. В неговото 14- годишно развитие Vienna Economic Forum постепенно и неизменно  засилва ролята си както в региона на Югоизточна Европа, така и в други държави- членки и нечленки на Европейския съюз.

С организирането на Vienna Economic Forum– Sofia Talks 2018 под мотото „Политиката среща икономиката“ се цели в рамките на „Софийски разговори 2018“ да се улесни директната обмяна на мнения между демократично избраните лидери на държавите от Западните Балкани и ръководни представители на регионалната и международната икономика, да се създадат условия за дискусия за прагматично ориентирано и по- интензивно регионално сътрудничество и – с подкрепата на регионалните лидери- да се търсят решения в различни сектори на регионалната икономика.

Форматът на събитието обхваща участието на регионални лидери от Западните Балкани заедно с представители на регионалната, европейската и международната икономика, чиито интереси и активност са фокусирани върху регионалното сътрудничество като част от европейската интеграция и върху значението на инвестициите за растежа и стабилността в региона. Интересът към развитието на различни сектори на регионалната икономика е демонстриран чрез участието на отговорни представители на изтъкнати икономически субекти от региона, Европа и света- всички от тях – членове на Управителния съвет на Vienna Economic Forum.

С организирането на „Софийски Разговори 2018“  Vienna Economic Forum си е поставил за цел да прехвърли мост към следващото, след Българското председателство на Съвета на Европейския съюз,  Австрийско председателство през втората половина на 2018 година и организира юбилейния си 15th Vienna Economic Forum- Vienna Future Dialoque 2018 на 19 ноември 2018  година във Виена под същото мото „Политиката среща икономиката“.

Коментари