Списък на 57-те елпромци, които ще си получат парите, благодарение на Мондешки


Ето обещаният списък на 57-те елпромци, които имат да получават изработени пари в Елма-АД /н./
Списък на елпромците, които имат да получават пари от „Елма“:

Tинко Спасов Спахийски         

Ангел Миков Кръстев                                        

Анна Димитрова Райкова    

Антония Райкова Райкова

Бона Христова Иванова                                       

Васил Банков Павлев

Владимир Пламенов Найденов

Георги Станиславов Аркумарев

Димитър Вескоевич Дичевски                                  

Димитър Петров Генев                                        

Дияна Бориславова Царевска       

Елисавета Георгиева Моневска                                

Емилия Пенкова Йовчевска         

Иван Лалев Атанасов              

Иван Минков Карадочев

Иван Тодоров Цанков

Илиян Василев Илиев                                         

Йоана Павлинова Петрова

Искра Иванова Маламова

Исмет Хасанов Хаджипехливанов    

Лиляна Димитрова Колева          

Магдалена Ангелова Дудевска      

Маргарита Генова Русева                                     

Мариана Минкова Браилска                                    

Марийка Русева Ангелова                                     

Марин Иванов Маринов                                        

Марияна Тодорова Иванова                                    

Милка Антонова Вендова           

Милко Минков Чакърски                                       

Минко Иванов Станчев                                        

Наталия Евгениевна Янева                                    

Невенка Петрова Асенова

Никола Николов Йонков

Николай Христов Столаров                                    

Павел Димитров Бакърджиев        

Пенка Спасова Инковска           

Петко Василев Кардашимов

Петко Минков Рачев                                          

Петко Спасов Боровски                                       

Петър Иванов Попов                                          

Петър Илиев Маринов                                         

Петър Савев Минковски                                       

Радослава Миткова Маринова       

Росица Иванова Краевска                                     

Румяна Костова Пенкова                                      

Свобода Тодорова Тодорова

Станислав Стефанов Стойков                                  

Стелян Петков Стоянов                                       

Стоянка Маринова Дошева

Тодор Атанасов Маринов           

Тома Руменов Кисьов                                         

Тончо Тинков Владовски                                      

Христо Минков Найденов                                      

Христомир Драголов Колев  

Телефон на синдика Росен Милошев и на секретариата му: 0885/719704 от 10:00 ч.  до 18:00 ч.
Коментари