След сигнал на TroyanPress до Община Троян – отпушиха мръсния канал на улица в центъра на града


Поставеният от д-р Светла Дудевска въпрос е напълно основателен. Община Троян и ВИК „Стенето“ ЕООД многократно са отговаряли на него.

Проблемът с канала на ул. „Васил Спасов“ е свързан с това, че изграденият канал не отговаря на технически и експлоатационни изисквания за уличен канал, поради това, че същият е изграден от плочи (гириз) на малка дълбочина, без ревизионни шахти за поддръжка, което създава условия за проникване на части от кореновата система на дърветата, засадени в тротоара и запушването му. Този канал се затлачва от корени на дърветата и не провежда отпадъчни води от имота на жалбоподателя.

Отклонението от имота до уличния канал е подменено от Дружеството с полиетиленова тръба, изградена е ревизионна шахта, каналът е отпушен и в момента отклонението работи нормално (към 11.03.2016 г.). В бюджета на Община Троян е заложено цялостно проектиране на канализацията на ул. „Васил Спасов“, след което улицата ще бъде реконструирана.

ВиК „Стенето“ ЕООД до момента ежеседмично, напълно безвъзмездно изсмукваше отпадъчните води от отклонението на абоната, поради невъзможност за отвеждането им с уличния канал.

 

С уважение,

Инж. Тонимир Гечев

Управител на ВиК „Стенето“ ЕООД гр. Троян

 

Коментари