Следпразнично: Събудиха Лозан Панов за атака срещу държавните органи


Странно и меко казано неясно започна следпразничната активност на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, от чийто вече попривършващ мандат остана усещането, че е бил поставен на поста, само за да се бори и да провокира от неговата висота всички възможни държавни институции.

В обедните часове на сряда, до медиите бе разпространено прессъобщение, придружено с писмо на Панов до главния съдебен инспектор Теодора Точкова, от което единственото, което става ясно, е, че председателят на ВКС се опитва да създаде поредния медиен шум и да вмени на обществеността, че Инспекторатът към ВСС всъщност не си върши работата прозрачно. От съдържанието на писмото на Панов до Точкова се разбира, че „съдия №1“ е решил да започне новата година не с поставяне на приоритети относно работата на ВКС или следването на заложените в концепцията му стъпки, а с това да поиска да му бъдат предоставени всички документи, свързани с проверките, които ИВСС е стартирал и приключил срещу самия него в годините. Неясно остава защо обаче кореспонденцията между него и главния съдебен инспектор по повод рутинна размяна на документация в лично качество (на проверяван и проверяващ) би трябвало да представлява интерес за обществото, камо ли пък защо то трябва да бъде занимавано с житейски обяснимия личен интерес на Панов към проверките, водени и приключили срещу него.

Нещо повече, малко след като Панов отправя тактично обвинение към Точкова, че не предоставя достатъчно информация на гражданите относно дейността на органа, който ръководи, изведнъж председателят на ВКС започва да си противоречи и заявява точно обратно – че всъщност „за започването на всички проверки от ИВСС срещу него обществото е било информирано изключително подробно, с изобилие от детайли и с лични предварителни оценки, включително и от главния инспектор“.

От активността на Панов, на когото остава още съвсем кратко време да се нарича председател на ВКС, да информира гражданите, че води определен диалог с ИВСС, излиза само, че това е поредният обикновен опит да се вмени публично как някоя от конституираните в държавата институции или органи не се справя със задълженията си, крие нещо в работата си или пък е сама по себе си „непреодолимо зло“. Очевидно обаче за целта по дискредитирането на Точкова и ИВСС е липсвал някакъв подходящ информационен повод, за да се стигне до явно нелепото твърдение, че щом Панов не разполага с всички подробни справки, данни, протоколи, решения etc. документи от проверките срещу него, то това означава че органът, заедно с ръководителя му, е „тотално непрозрачен“ и прави опити да прикрива информация.

Този иначе добре познат модел на поведение на Панов – да води война с държавата и нейната администрация чрез внушения и манипулации, както и успешно изграденото от самия него амплоа на върл враг на всяка институция, напоследък бяха позатихнали. Ясно личи през последните месеци, че за разлика от обичайното си агресивно отношение към представителите и на трите власти в България, Панов демонстрира едно завидно мълчание и пасивност по всички обществено значими теми, по които обикновено пръв се изказва. Явно последното не е направило впечатление единствено на „Правен свят“, за да се стигна до буквалното „събуждане“ на председателя на ВКС и активирането му за поредната атака срещу държавните органи. Може би е обикновено съвпадение, че наскоро и съпругата на Панов – Елисавета – възкръсна като феникс от пепелта за поредното си „отворено писмо“ срещу представители на властта и политиката, изпратено обаче само до конкретни медии, собственост или свързани с редакционната политика на изданията на олигарха Иво Прокопиев.

Прилагаме в прикачен файл пълния текст на писмото на Панов до Теодора Точкова, както и текста на съобщението от кабинета му, разпратено до медиите, за да прецени обществото само значимостта на въпросната информация относно работата и дейността на Върховния касационен съд:

Според председателя на ВКС гражданите имат право на пълен достъп до информацията за извършваните проверки от Инспектората към ВСС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати до главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) искане за предоставяне на копие от цялата документация относно всички извършени спрямо него проверки.     

Ден преди това – на 12 януари 2021 г., в отговор на запитване от ИВСС той даде съгласието си да бъдат предоставени в пълен обем поисканите от заявител по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) копия от документи, свързани с извършените от ИВСС проверки срещу председателя на ВКС.

В писмото се казва, че това заявление по ЗДОИ за пореден път доказва, че гражданите искат да се запознаят с пълната и коректна информация за проверките и е безспорно, че в случая е налице надделяващ обществен интерес.

В подкрепа на правото на обществото да знае какво прави ИВСС Лозан Панов подчертава, че съдебната практика по отношение на информацията, която се получава, създава и съхранява по повод на извършвани от Инспектората проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на магистратите, винаги е налице надделяващ обществен интерес.

В писмото пише, че по отношение на две от приключилите проверки срещу него е поискал да му бъдат предоставени изготвените от ИВСС документи, но е получил откази.

Председателят на ВКС цитира писмото на главния инспектор Теодора Точкова, изпратено до Пленума на ВСС по повод на искането да бъде изслушана във връзка със статията „Замитане под килима“. Как Инспекторатът към ВСС злоупотреби с право, за да скрие „ЦУМ-гейт“ на „Свободна Европа“, в което се казва: „От друга страна следва да се има предвид, че същността на извършваните от Инспектората проверки по реда на глава девета, раздел 16 ЗСВ е специфична и с информацията от тях следва да се борави изключително внимателно, защото сама по себе си може да дискредитира и да накърни правата и репутацията на проверявания магистрат.“

По този повод Лозан Панов напомня, че за започването на всички проверки от ИВСС срещу него обществото е било информирано изключително подробно, с изобилие от детайли и с лични предварителни оценки, включително и от главния инспектор. „Това категорично опровергава тезата Ви за загриженост по отношение на доверието на обществото към съдебната власт и относно правата и репутацията на проверявания магистрат. Така че логичната и адекватна реакция при приключването на тези проверки е обществото да бъде запознато с финалния акт на ИВСС по всяка от тях, с извършените действия от страна на Инспектората, с доклада и с протокола от заседанието, на което е обсъждан. Начинът, по който Инспекторатът запазва пълно мълчание при финализирането на тези проверки, противоречи на твърдението Ви, че го правите, за да не се дискредитира проверяваният магистрат и да не се накърняват правата му.“

Пълният текст на писмото е публикуван в сайта на Върховния касационен съд.

източник: legalworld.bg

Коментари