СКАНДАЛ: И олигарх в Севлиево забогатял от приватизация


Върти схемите си заедно с жена си

Продължават нашите разследвания за престъпните приватизационни сделки, в резултат на които е съсипано имущество за жълти стотинки. След скандалните разкрития по приватизационните сделки на Николай Банев и Борис Бояджиев, днес ви срещаме с още един герой на приватизационния предох – Богомил Петков, участвал дейно в приватизирането на общинското дружество „Мазалат“ ЕООД при твърде съмнителни обстоятелства. 

„Мазалат“ ЕООД е преминал в частни ръце през март и юни 2003 г. чрез два последователни договора на цена от 365 001 лв., въпреки че Общинският съвет на Севлиево първоначално е обявил търга с първоначална цена 485 000 лв. Поради неявяване на кандидати на проведените търгове, цената на дружеството е намалена от съветниците два поредни пъти, и стига 315 250 лв., което е с 35%, спрямо първоначално определената цена. Така ЕТ „КИТИ – Веселка Петкова“ придобива „Мазалат“ ЕООД за 365 001 лв., след търг с тайно наддаване и става негов едноличен собственик на капитала, въпреки, че това ощетява общинския бюджет. Петкова е съпруга на Богомил Петков. 

Следва серия странни действия в противоречие със закона. Няколко месеца след окончателния договор по прехвърляне на „Мазалат“ ЕООД, на 21.11.2003 г. търговското дружество на едноличния търговец „КИТИ – Веселка Петкова“ е придобито от „Мазалат“ ЕООД на нищожната цена от 1 000 лв.. С други думи – бившето общинско дружество придобива през ноември същата година собствения си едноличен собственик на капитала, а двете страни по сделката са двамата съпрузи Веселка Петкова и Богомил Петков, който по това време е управител на „Мазалат“ ЕООД. Съпругата на управителя остава в качеството си на едноличен собственик на капитала.  

Без отговор остава въпросът какво се случва с поетите при приватизацията задължения от страна на ЕТ „КИТИ – Веселка Петкова“. По закон няма право да продава дружеството като цяло за срок от три години от придобиването му и са били длъжни да запазят работните места за срок от три години.

Това се случва в мандата на кмета Йовко Йовков от БСП, който като страна по приватизационния договор, не счита за нужно да сигнализира за това нарушение по сделката. Санкции за г-жа Веселка Петкова за тези своеволия също няма. Друг любопитен момент е, че към датата на закупуване на търговското предприятие на ЕТ „КИТИ“, „Мазалат“ ЕООД е бил с капитал от 753 460 лв., т.е. близо два пъти повече от сумата, на която е приватизирано.


Коментари