СКАНДАЛНО! Ето кои общински съветници от Дряново саботират бюджет 2020… Има ли опит за изнудване нa кмета Панчев?


ОБРЪЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО КЪМ ГРАЖДАНИТЕ


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО,

На заседанието на Общински съвет – Дряново, проведено на 31.01.2020 г., беше внесен за обсъждане и гласуване най-важният финансов документ за общината – Бюджетът на Община Дряново за 2020 г. След проведените дебати и гласуване, за първи път, Бюджетът на Общината за 2020 г. не беше приет. Този прецедентен акт стана възможен благодарение на група общински съветници, които немотивирано гласуваха „Въздържал се“ за проектобюджет 2020 година:
– Преслава Демирева
– д-р Нено Ненов
– д-р Костадин Йорданов
– Стефан Енчев
– Галин Герганов
– Теодора Мъглова
– Надя Кукурякова
– Милен Стоянов

Позволявам си да напомня, че само преди по-малко от три месеца, избраните общински съветници и кметове положихме клетва, с която се заклехме при изпълнение на нашите пълномощия „Да спазваме Конституцията и законите на Република България, във всичките си действия да се водим от интересите на гражданите от Дряновска община и да работим за тяхното благоденствие“. Но в случая – с отказа си да подкрепят Бюджет 2020 – гореспоменатите общински съветници не показаха желание да се работи за решаване на проблемите, а с решението си генерираха сериозни последствия, с отрицателен и негативен знак за развитието на общината.

Кои са последствията от неприемането на Бюджет 2020 ?
1. В бюджета бяха заложени капиталови средства за ремонт на обекти в града и селата. С неприемането, респ. забавяне приемането на Бюджет 2020 г., изпълнението на тези проекти може да бъде сериозно застрашено и дори провалено, от което потърпевши ще бъдем всички граждани на Община Дряново.
На първо място, невъзможност за изпълняване на капиталовата програма на общината и невъзможност за извършване на важни за общината ремонти, включително извършване на ремонта на улица Шипка и извършване на спечелен проект по мярка „Красива България“.
2. Ще бъде спряно финансирането на училища и детски градини, което ще доведе до отпадане на такива социални придобивки като безплатни ясли и подобряване на средата на учениците в учебните заведения.
3. Сериозни затруднения ще изпитат и всички спортните клубове поради липса на финансиране от страна на Община Дряново.
4. Няма да е възможно безвъзмездното подпомагане на НЧ „Развитие 1869“ чрез заем за завършване на проекта по европейска програма за ремонт на сградата на киното.

В заключение бих желал да заявя от името на ръководството на Община Дряново и лично от свое име, че ще противодействаме с всички законни средства на опитите да бъде спряно развитието на Общината. По тази причина ще внеса за ново разглеждане Бюджет 2020 г., като призовавам общинските съветници да загърбят политическите страсти и заедно да работим за благото на дряновци. Нека не забравяме, че сме избрани да представляваме интересите на гражданите и да решаваме проблемите им, а не да водим политически битки. Независимо от различията, каузата ни е една и отговорността е наша и за правилните, и за неправилните решения. Нека помним това през следващите четири години и когато се съберем на последната си сесия, да можем да се погледнем в очите и да кажем: „ЗАЕДНО УСПЯХМЕ!“

Трифон Панчев
Кмет на Община Дряново

Коментари