СКАНДАЛНО! Група общински съветници от Дряново с опит за цензура на фейсбук група


Група общински съветници скандализираха обществеността в Дряново. Странно и меко казано скандално изявление се появи в сайта на Общински съвет – Дряново. С написаното се опитва да се внуши на читателите и дряновци, че в една определена група във фейсбук се пишат неистини и разбираш ли това вредяло на техния имидж и морал.

Уважаеми съветници, във фейсбук всеки може да се пише и качва каквото иска. Няма как да наложите цензура на един или друг човек.

Не забравяйте, че сте обществени личности и всеки може да ви коментира, обсъжда и качва по всякакъв начин без да нарушава законите на РБ.

Не се опитвайте да налагате цензура на определени хора или медии, това може да бъде единствено във ваш минус. Продължавайте в същия дух и най-малкото, което може да направите е да задълбочите журналистическото любопитство на медиите към вашите дела в ОбС-Дряново.

Ние от TroyanPress не се страхуваме от общинските съветници в Дряново и с удоволствие всеки дряновец може да ни изпраща снимки, новини и всичко свързано с ОбС-Дряново, което ние без притеснение ще качим в сайта.

Ето и скандалното изявление на групата общински съветници, публикувано във официалния сайт на ОбС-Дряново:

ИЗЯВЛЕНИЕ
от

Общински съветници от Общински съвет – Дряново

Долуподписаните общински съветници от ОбС – Дряново, мандат 2019 – 2023 година:

1. Тодор Георгиев – председател на ОбС – Дряново

2. д-р Светлана Лакова – заместник-председател на ОбС – Дряново

3. Милен Стоянов  – заместник-председател на ОбС – Дряново

4. Галин Герганов – председател на ПК по ЗПКОНПИ

5. д-р Костадин Йорданов – председател на ПК „ОбАОбРС“

6. д-р Иван Събев – секретар на ПК „ФИПКОП“

7. Ивайло Лисичков – секретар на ПК „УТСГВСЕ“

8. инж. Стефка Пенкова – секретар на ПК „ОбАОбРС“

правим следното изявление:

Уважаеми съграждани, от известно време получаваме десетки сигнали от граждани, че в публичната Фейсбук група „Дряново – днес и утре“ се предоставят и публикуват недостоверни и манипулативни информации, съдържащи неистини, уронващи авторитета на ОбС – Дряново. Въпросните публикации категорично противоречат на Етичния кодекс на българските медии, в който е написано:

Целта на журналистиката е да постигне едно безпристрастно информиране, за да могат гражданите да си съставят собствено мнение.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО

1.1. Точност

1.1.1. Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.

1.1.2. Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.

1.1.3. Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци.

1.1.4. Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.

Припомняме, че съгласно чл. 32 от  Конституцията на Република България, като част от принципа за неприкосновеност на личния живот, е прогласена забраната „Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи“.

В тази връзка, и предвид горепосоченото, желаем ясно да ЗАЯВИМ пред администратора на Фейсбук страницата „Дряново – днес и утре“, че не желаем да поставя, ползва, препраща, публикува и споделя наши  снимки от ежедневието, от личния ни живот и да взема снимки от нашите лични страници във Фейсбук, нашите „ФЕН СТРАНИЦИ“ и профилите ни в Инстаграм.

Съгласно ЗАПСП, чрез качването на чужда снимка, без съгласието на автора се нарушават неговите имуществени и неимуществени права.

С публикуването на фотографията се нарушава правото на автора да разрешава използването на неговите авторски снимки, по конкретно – публикуване и разпространение на произведението (чл. 18, ал. 2, т. 1, 2 и 3 във вр. с ал. 2 ЗАПСП). Още повече, че всяка снимка, която е израз на индивидуалните творчески решения на фотографа е валиден обект на авторско право (чл. 3, ал. 1 ЗАПСП).

Всяко едно качване на чужда авторска снимка на сайт или платформа, без разрешение и след неговото изрично противопоставяне представлява нарушение на авторските права на фотографа.

За информация на всички съграждани, всички медии, колегите в ОбС – Дряново и Община Дряново, считано от днес – 04.02.2021г, четвъртък, заявяваме: Всички коментари и изказвания да се считат за НЕОФИЦИАЛНИ, ако те не са публикувани в интернет страниците на Общински съвет – Дряново и Община Дряново или в официална медия.

Като членове на ОбС – Дряново, още веднъж призоваваме гражданите на Дряново и всички други заинтересовани от дейността на ОбС да се информират от официалните източници на информация:

– Официалният сайт на ОбС – Дряново: www.obs-dryanovo.com

– Официалния сайт на Община Дряново: www.dryanovo.bg,

– Фейсбук страницата на Община Дряново

– Вестник „Дряново Нюз“, сайт dryanovo.net, телевизия „Боряна“, както и от регионални и национални медии, на които официално предоставяме информация за работата на ОбС – Дряново.

ВСЕКИ РЕГИСТРИРАН ОПИТ ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА НАШИ ДУМИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИ АВТОРСКИ СНИМКИ ЩЕ БЪДЕ РЕГИСТРИРАН И ПОДАДЕН В СЪДА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ.

1. Тодор Георгиев /п/

2. д-р Светлана Лакова /п/

3. Милен Стоянов  –   /п/

4. Галин Герганов –  /п/

5. д-р Костадин Йорданов –   /п/

6. д-р Иван Събев – /п/

7. Ивайло Лисичков –   /п/

8. инж. Стефка Пенкова –  /п/

04.02.2021 г.

гр. Дряново

Коментари