Работна среща с институциите на тема „Избори 2019“ проведе областният управител Ваня Събчева


Областният управител Ваня Събчева проведе работна среща с институциите, имащи отношение по провеждането на изборите за европейски парламент, а по-късно и за избор на местна власт. Целта бе да се координират действията по организацията на изборния процес и да се осигури безпроблемното му провеждане.

В срещата участваха председателят на Районната избирателна комисия /РИК/ Валентина Недялкова, директорът на ОД на МВР ст. комисар Милен Маринов, Христо Христов, директор на ТД ДАНС – Ловеч, Петър Петров, зам.-директор на РД ПБЗН, както и зам.-областният управител Бойко Пъдарски и Нели Митева, директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация, която е ръководител на техническия екип.

Митева докладва направеното досега в изпълнение на ангажиментите на Областна администрация – обобщена и изпратена до администрацията на Министерски съвет е информация за съставите на техническите екипи за организационно-техническата подготовка на изборите в ОА Ловеч и общините от областта, подготвена е заповед за състава на техническия екип на ОА Ловеч, проведена е работна среща за планиране на дейността на екипа, подготвен е план за действие, който очертава необходимите дейности и отговорности на участниците в процеса.

Вече е подготвено и определено помещение за РИК Ловеч. Създадена е организация за ресурсно и техническо обезпечаване на работата на комисията. Уведомени са ЦИК и МС за адреса и телефон за връзка с РИК Ловеч. На основание чл. 60 от ИК и във връзка с Решение № 8-ЕП от 23.03.2018 г. на ЦИК, са предприети необходимите действия за провеждане на консултации за определяне състава на Районна избирателна комисия (РИК) – Ловеч. Взетите решения по време на консултациите са изпратени в ЦИК. Проследена е информацията за издадените заповеди от кметовете на общини от област Ловеч относно определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци и броя на секциите. Създадена е организация за приемане на предварителните избирателни списъци и предаване за обявяване в общините. Изискана е информация от Териториално звено „ГРАО“ Ловеч за броя на избирателите на територията на област Ловеч, изпратена е до ЦИК във връзка с определяне тиража на бюлетините за област Ловеч. Издадена е заповед на Областен управител за определяне на помещение за съхранението на бюлетините през периода от транспортирането им от печатницата на БНБ до предаването им на общинските администрации. Приети от печатницата на БНБ са удостоверения за гласуване на друго място и регистри за тях, те са разпределени и предадени на общините.

По време на срещата бяха начертани и предстоящите дейности, свързани с осигуряване на изборни материали, получаване и тяхното разпределяне между общините. Осигуряване на полицейско присъствие по време на транспортирането на изборни книжа, осигуряване на полицейско присъствие в изборната нощ в ОА Ловеч и транспортирането на чували с изборни книжа от СИК до РИК Ловеч.

Представителите на всички институции, участващи в работната среща изразиха готовността си всяка да поеме своите ангажименти за нормално протичане на изборния процес, установена бе и система за комуникация между институциите и координация на действията им до приключването на изборния процес, който включва и провеждането на изборите за местна власт през есента.

Работните срещи ще продължат.

Коментари