Пътната обстановка в община Троян е спокойна


Пътната обстановка в община Троян след първите часове на снеговалежи е спокойна. Почистващата фирма на общинската пътна мрежа е „Пътприбор“ ООД, гр. София. Фирмата започна снегопочистване след 00:00 ч. на 28.11.2016 г. На местата, на които бе необходимо е извършено опесъчаване. Изчистен е целият район.

След 15:00 ч. на 29.11.2016 г. отново ще започне снегопочистване и опесъчаване.

Към обяд на 29.11.2016 г. няма проблемни участъци от общинската пътна мрежа и улиците по населените места. Експертите от администрацията, отговорни за снегопочистването, са получили сигнали за снегонатрупване в с. Патрешко и Беклемето, за което са предприети съответните мерки. Отговорните лица са в непрекъснат контакт и държат връзка с кметовете на населени места от общината.

Коментари