Проходимостта в Община Троян е осигурена


IMG_20160103_115916Цялата налична техника почиства общинската и републиканска пътна мрежа и улиците на града и селата. Кметът на Общината Донка Михайлова и заместник-кметът Ангел Ангелов рано сутринта са направили обход за преглед на състоянието на територията на Община Троян. Почистена е цялата пътна и улична мрежа, опесъчени са рисковите кръстовища. Проходимостта в общината е осигурена.

Коментари