Прожекция в Ловешката средновековна крепост


На 13 юни 2015 г., събота, от 21:30 ч. в Ловешката средновековна крепост ще бъде излъчена безплатна прожекция на филма „Ловешката крепост разказва…“

„Ловешката крепост разказва…“
Филмът разказва за първите заселвания на хълма „Хисаря“, продължава с историята на Ловешката крепост от нейното възникване до края на XVIII век, за реални личности и събития, случили се в крепостта, за обсадата от войските на византийския император Исак II Ангел и подписването на Ловешкия мир през 1187 г. Филмът описва и живота в Ловеч от икономическа, стопанска и културна гледна точка в периода XII-XVIII век.

Коментари