Print Friendly, PDF & EmailПринтирай публикацията

Продължава да се покачва ръста на туристическите посещения в община Троян


Над 22 хиляди нощувки са отчетени  от местата за настаняване на територията на общината през първите два месеца от годината. За м. януари има повишение от 7.88 % спрямо 2020 г. при повишение от 19.6 % на 2020 спрямо 2019 г. За м. февруари ръстът е 7.06 %, 2021/2020 г. и 29.6 %  спрямо 2020/2019 г.

Увеличен е и броят на туристите –  през м. януари 2021 г. наблюдаваме ръст на посещенията от 7.6 % спрямо предходната 2020 г. (значителен прогрес в традиционно слаби месеци като януари, февруари и март, предвид увеличението от 31.38 %  през 2020 г. спрямо 2019 г.). Аналогична е ситуацията и за м. февруари 2021 г. –  на пръв поглед, ръстът от 1.15 % спрямо 2020 г. е сравнително нищожен, но акумулиран с повишението от 29.6 % ръст на 2020 г. спрямо 2019 г. дава най-високото ниво на посещаемост за последните 9 г.

Освен в града, най-много нощувки са отчетени в селата Чифлик, Орешак, Балканец и Бели Осъм, което е обяснимо с факта, че туристически комплекс „Беклемето“ попада в землищата на двете последни села.

За първото тримесечие на 2021 г. регистрираме тенденция към по-често посещение на туристите за сметка на продължителността на престоят им т.е. по-голям брой туристи реализират по-малък брой нощувки. Средният престой за януари е 1.77 нощувки, а за февруари 1.93, при годишен престой от 2 нощувки.

Подчертаваме, че наблюдаваните увеличения в туристите и нощувките за 2021 спрямо 2020 г. ще бъдат коректни само за месеците януари и февруари, предвид започването на COVID – епидемията през  март 2020 г. и нереално ниската посещаемост през останалите месеци (с изключение на м. септември).

Статистиката от първите месеци на годината говори за една положителна тенденция за стабилизация на сектора туризъм на местно ниво, но все още като основен проблем стои липсата на предвидимост, както в здравната, така и в икономическата ситуация.

От изнесените данни правим заключението, че Община Троян  не само разполага със сериозен потенциал  за реализиране на разнообразен по вид туризъм – планински и ски, културен, балнео и спа, но и умело успява да се представи като сигурна и атрактивна дестинация на националния пазар.

През настоящата година ще положим усилия да обогатим туристическото портфолио на общината, като разработим няколко ниши с неизползван към момента потенциал, а именно къмпинг и кулинарния туризъм

Планирано е изграждане на къмпинг за кемпери и каравани в близост до Мотополигона, като очакванията ни са той да може да функционира на базисен етап от средата на лятото. Създаването му отразява очакванията и потребностите на посетителите – в Информационно-културния център на общината нееднократно постъпват запитвания от туристи и от представители на туристически агенции, организиращи подобен тип туристическо преживяване. На редица места през годините се оформят и нерегламентирани къмпинг зони – с. Чифлик, с. Черни Осъм.

В началото проектът ще стартира с немного наброй клетки за къмпингуващи с потенциал на развитие при необходимост на площ от около 2 дка. Съществуващата зона разполага с необходимите изходи за ток и вода, санитарни клетки, помещение за самостоятелно приготвяне на храна, интернет.

До решението да насочим сили и средства към кулинарния туризъм се стигна, след като взехме предвид, че общината разполага с достатъчно ресурси (вече проучени традиционни рецепти, професионална паралелка, подготвяща специалисти за сектора, добре развит сегмент на заведенията за хранене) за обособяване на самостоятелен кулинарен празник.  Троян има значителен потенциал за привличане на посетители чрез реклама на местните кулинарни традиции, които ще бъдат представени по време на  подготвящия се  Празник на традиционните храни.

Коментари