Продължава активната работа по изпълнение на новото кръгово кръстовище в Троян


В края на месец октомври, след изпълнение на всички процедури от Закона за обществени поръчки, Община Троян започна работа по един от най-ключовите обекти за 2016 г. – „Реконструкция кръстовище ул. „Христо Ботев и ул. „Симеон Велики“.

1-3Жителите и гостите на града виждат промяната на кръстовището всеки ден. Както вече ви информирахме, на обекта работят фирмите: проектант и изпълнител на авторски надзор – „Виа Инженеринг“ ООД, гр. София; строителен надзор и доклад за оценка на съответствието – „Инвестстрой“ ЕООД, гр. Ловеч. Строителството на кръговото кръстовище е изпълнявано от „Пътприбор“ ООД, гр. София.

Дейностите, които остават за изпълнението на строително-монтажните работи, включват: изпълнение на централния остров; коригиране нивото на ревизионните шахти; асфалтиране на 1020 м2. Предстои монтаж на знаци от вертикална сигнализация, както и полагане на хоризонтална маркировка. Ще бъде изпълнена 250 м2 тротоарна настилка.

Всички жители и гости на Троян могат да открият актуална информация относно временната организация на движението на официалната страница на Община Троян.

Коментари