ПРОГРAМА ЗА СЪБИТИЯТА, ПОСВЕТЕНИ НА 100-ГОДИШНИНАТА ОТ НАЧАЛОТО НА ГИМНАЗИАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ТРОЯН , МАЙ 2016 г.


  Вид на събитието Място
От Великден

до 24 май

Изложба

 «Времето е в нас и ние сме във времето»

Пешеходен мост от централен площад «Възраждане» – Троян към Градската градинка
9 май2016 г.

/понеделник/

Ден на ученическото самоуправление и на отворените врати в Деня на Европа СОУ «ВасилЛевски» – Троян
8.00 часа «Младите лидери в действие»

ученическото самоуправление в училище и в общината

СОУ «ВасилЛевски» » – Троян
10.30 часа Поставяне на

Капсула на времето

със завет към поколенията

Централно фоайе на СОУ «ВасилЛевски» » – Троян
11.00 часа «Най-голямото училищно междучасие» -100 минути общоучилищен хепънинг

/по допълнителна програма/

В двора на СОУ «В. Левски»
14.00 часа Откриване на фотоизложба

«100 забележителни места в България» и представяне

на филм «Пътуващо училище 2015»

Информационно-културен център– Троян

(ИКЦ)

15.00 часа Литературно състезание

«Попитахме 100 ученици»

между отбори от СОУ«В.Левски» -Троян и СОУ «Св. Кл. Охридски» -Троян

ИКЦ
16.00 часа Състезание

«Съкровищница на знания» с участие на отбори (5-ти – 8-ми клас)  от различни училища

Старт пред ИКЦ-финал на

площад «Възраждане» -Троян

17 00 часа Парад на европейските знамена Площад «Възраждане» -Троян
17.30 часа Ден на Европа – флашмоб и празничен концерт Площад «Възраждане» -Троян
13 май

13.00 часа

Тържествено изпращане на Випуск 76-ти В двора на СОУ «В.Левски» – Троян
23 май 2016 г.

/понеделник/

Тържествен юбилеен ден
11.00 часа Тържествен  Педагогически съвет,  среща на поколенията, ден на отворените врати Учителска стая в СОУ «ВасилЛевски» – Троян
12.00 часа Валидиране на пощенска марка

 «100 г. гимназиално образование в Троян»

Учителска стая в СОУ «ВасилЛевски» – Троян
18.30 часа Тържествено честване на юбилея с представяне на филма  „5 минути Троян – 100 г. гимназиално образование“  и  празничен концерт Народно читалище

«Наука 1870» – Троян

23 май

20.30 часа

Бал на медалистите

на училище «ВасилЛевски»

Ресторант «Троян Плаза» – Троян
24 май 2016 г.

/вторник/

24 май – Ден на славянската писменост и култура
10.30 часа Празнично шествие на настоящите и бивши ученици и учители на училище «Васил Левски» -Троян Площад «Възраждане» – Троян
20.00 часа Абитуриентски бал на Випуск 76-ти

на СОУ «Васил Левски» – Троян

Ресторант «България» – Троян
Коментари