Проведе се обществена дискусия за включването на Община Тетевен в преходна зона на потенциален биосферен парк


В салона на Община Тетевен се проведе обществена дискусия във връзка с покана от Министерство на околната среда и водите и Българска Фондация „Биоразнообразие”, относно включване на част или цялата територия на община Тетевен в преходна зона на потенциален биосферен парк, обявен по програма на ЮНЕСКО. Основните теми, които се обсъдиха  бяха – Ползи и рискове от присъединяване на община Тетевен или отделни нейни територии към преходна зона на биосферен парк „Човекът и биосферата“ и участието на Общината – нейните ангажименти, отговорности и възможности.

Участие в срещата взеха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, председателят на Общински съвет Тетевен – Мария Стойчева, директор на дирекция „Специализирана администрация“ Валентина Цанова, главният архитект на Общината инж. Бисер Бечев, Борислав Бечев – държавен експерт в отдел „Защитени територии”, дирекция „Национална служба за защита на природата” към МОСВ, Петко Цветков от Фондация „Биоразнообразие”, Генчо Илиев изпълнителен директор на Национален парк „Централен Балкан”, експерти от общинска администрация, кметове на кметства, граждани, представители на местния бизнес, общински съветници. Дискутираха се множество въпроси, като се взеха под внимание както положителните, така и възможните отрицателни страни. До единодушно решение не се стигна и поради това, председателят на Общинския съвет се ангажира да организира среща с общинските съветници, за да бъде обсъдена отново тази възможност.

Биосферният парк не е категория в българския Закон за защитените територии. Държавата и нейните граждани решават дали да обявят такъв парк и внасят своята номинация до ЮНЕСКО, които разглеждат кандидатурата и решават дали отговаря на изискванията и може да бъде обявена за биосферен парк. На въпроса кой управлява дадения биосферен парк, може да се отговори така: ЮНЕСКО не налага никаква промяна върху собствеността. Всеки биосферен парк разработва собствена система за управление. Управлението трябва да бъде отворено, гъвкаво и адаптивно, което позволява на местната общност да реагира на външни политически, икономически и социални въздействия с евентуално негативно влияние върху екологичната и културна стойност на територията. Ето защо е необходимо да се създаде Управителен съвет или комитет, който да планира и координира различните дейности с участието на всички заинтересовани страни.

 

 

 

Коментари