Проведе се областно учение в изпълнение на план за защита при бедствия при възникване на пожар


Днес, 12 април, в Ловеч се проведе областна щабна тренировка на тема Дейност на областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия при възникване на пожар”. Основните цели на учението са повишаване подготовката на членовете на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на Област Ловеч по отношение възложени функциите за защита при бедствия, подобряване взаимодействието и координацията между органите за управление и силите на ЕСС, участващи в провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, набелязване мерки за подобряване на планирането на защита на населението в областта при бедствия.

По време на щабното учение са проиграни следните въпроси – оповестяване на членовете на областния щаб и основните съставни части на ЕСС по разпореждане на областния управител на област Ловеч, оценка на обстановката след възникнал пожар на сухи треви и храсти на Деветашко плато и пожар в консервен комбинат „Мелта 90” АД и изготвяне на предложения от членовете на щаба, вземане на решение и поставяне задачи на силите за реагиране за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на произшествието и мерките за защита на населението, обмен на информация и координация между областния щаб и ОЦ към РД ПБЗН Ловеч.

В учението участва и зам.-областният управител Драгомир Кавалски, както и всички членове на Щаба – ст. комисар Иван Пепелджийски – директор на ОД на МВР, комисар Владимир Кацарски – директор на РДПБЗН; д-р Татяна Ганчева – директор на ЦСМП, д-р Ивелина Русева – директор на РЗИ; д-р Росен Федерчев – директор на ОДБХ, инж. Георги Грозданов – директора на ОПУ, инж. Радослав Илиев – гл. експерт в РИОСВ-Плевен; Цветомира Георгиева – директор на секретариата на БЧК, инж. Даниел Събевски – изпълнителен директор на ВиК Ловеч; Николай Джачков – представител на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД.

Коментари