Приключи цялостно саниране на първия жилищен блок в Община Тетевен, по Националната програма за енергийна ефективност


В понеделник, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, областният управител Ирена Митева, Консултантът (Строителен надзор) – инж. Иван Георгиев, Инвеститорският контрол – Деница Денева, Председателят на СС „СТРОИТЕЛ“ – Людмил Павлов и Строителят – Любомир Генов, подписаха Констативен акт №15, за установяване годността за приемане на строеж. С това документално бяха финализирани строителните работи по първия жилищен блок в Община Тетевен – „Строител“.

img_9583Днес /22.11.2016г./, символично бе прерязана лентата на сградата, а кметът на града каза следното: „С много работа, упоритост и най-вече разбиране както от наша, така и от страна на живущите, успяхме да завършим успешно този етап от санирането на блок „Строител““. Д-р Бояджиева допълни още, че това е поредното доказателство, което показва, че Общината върви в правилната посока.

Хората от блока, в знак на признателност за добре свършената работа, подариха на ръководителя на обекта скромен подарък, за да му напомня за град Тетевен и най-вече за блок „Строител“.

За да придобие сегашния си облик, по сградата бяха извършени ремонти дейности като: подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове), цялостен ремонт на покрив и др.  Чрез изпълнението на мерките за енергийна ефективност, се цели осигуряване на по-добри условия за живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерките по програмата ще допринесат за: намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Коментари