Приключи втората кампания за почистване на замърсени райони в община Тетевен за 2017 година


На 19.05.2017 г., за втори път през тази година, се проведе почистване на замърсени терени в гр. Тетевен и общината. В кампанията се включиха: кметът на община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, част от общинската администрация, общинският съветник – Атанас Орлинов, граждани, служители на кметствата в общината, ученици и доброволци от Дневният център за лица с увреждания.

В гр.Тетевен бяха почистени – Екопътека „Под пръските на водопада“, общински път Тетевен – Бабинци (от ул. „Баньо Маринов“ до м. ‚Летището“) и районът около болницата. Общо бяха събрани около 25 чувала с отпадъци, извозени с помощта на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване – „Чистота Тетевен“ ООД.

Кметство Гложене и „Сдружение за възраждане и европейско развитие на с. Гложене“ извършиха окосяване и почистване на детската площадка при стадиона и двора на детската градина, а в с. Голям извор се осъществи основно почистване на четири обществени чешми, локални сметища и други замърсени райони. Село Български извор също се включи в инициативата, като бяха премахнати отпадъците от следните територии: местност „Бикарника“, бившата асфалтова база, поречието на р. Калник, двора на училището, централната част и др.

В кампанията се включиха над 80 доброволци, а целта бе да бъдат почистени  замърсените райони на територията на общината, да се даде пример за намаляване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и да живеем в по-чиста, по-уютна и приветлива община.

Община Тетевен благодари на всички граждани и институции, които откликнаха на поканата и взеха участие в кампанията.

Коментари