ПРЕСАТА ГЪРМИ! Община Троян попиля ВиК „Стенето“


Отговорът на Община Троян във връзка с публикувана статия в TroyanPress от днес за разкопана новоасфалтирана улица от ВиК „Стенето“. Ето и пълния текст:

Във връзка с публикуваните материали в сайта „Troyanpress.com“ („Хората питат! Защо ВиК „Стенето“ винаги разкопава улици, които Общината ремонтира?!“ от 11.10.2019 г.), Община Троян дава следното становище:

През последните години (4-5) програмата за текущ ремонт на Община Троян задължително се съобразява с предвидените реконструкции на водопроводи, изпълнявани от ВиК „Стенето“ ЕООД. В процеса на планиране на участъци, определени за асфалтиране, се провеждат срещи с управителя на ВиК, на които се приоритизират конкретни улици за подмяна на водопровод и текущ ремонт на асфалтовите настилки. За конкретния случай с разкопаването на част от ул. „Шипка“, в Общинска администрация не е постъпило предложение от ВиК за подмяна на водопровода. В общинска администрация не е постъпвал сигнал за неотложен авариен ремонт, съгласно чл. 14 ал. 3 от Наредба №2 за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян и график за възстановителните работи. Следва ВиК „Стенето“ ЕООД да предприеме действия по възстановяване на уличната настилка.

Коментари