Премахване на дървета по ул. „Васил Левски“ в Троян във връзка с ремонт на републикански път П-35


Във връзка с изпълнението на обект „Ремонт на път II-35 Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре“, в  участъка от км 73+167 до км 75+260, преминаващ по ул. „Васил Левски“, ще бъдат премахнати част от дърветата, които попадат в бордюрната линия и клоните им пречат на въздушните трасета на ЧЕЗ.

Община Троян отново потвърждава грижата си за запазване на зелените пространства в града и поема ангажимент за подмяна на отстранените дървета с нови,  веднага щом това стане възможно.

Целта на проекта е възстановяване на пътната настилка, осигуряване на отводняването на пътя, актуализиране на хоризонталната и вертикалната сигнализация. Ремонтът наулицата ще протече в два етапа, като по време на първия, избраният от Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнител, ще извърши подмяна на бордюрите и преасфалтиране на платното, а през втория Община Троян ще направи подмяна на тротоарната настилка и компенсаторно засяване на нови дървесни видове.

Предстоящото премахване, наличието на множеството празни пространства с изкорубени или увредени от гнилостни процеси дървета, както и фактът, че това е един от входовете на града, налагат прилагане на комплексно решение за разрешаване на проблема с озеленяването на ул. „Васил Левски“. На ландшафтен архитект ще бъде възложено изработването на цялостен проект за реконструкция на озеленяването, като ще се търси не само постигане на една по-естетична визия, но и създаване на  естествена зелена бариера срещу шумовото и прахово замърсяване, причинено от интензивния автомобилен трафик.

Коментари