Президентът Росен Плевнелиев се срещна с вицепрезидента на Световната банка за Регион „Европа и Централна Азия“ Лаура Тък


България с нова рамка за партньорство с Групата на Световната банка
Възможностите за задълбочаване на партньорството на Световната банка с България обсъди държавният глава Росен Плевнелиев с вицепрезидента на Световната банка за Регион „Европа и Централна Азия“ Лаура Тък. Тя е на посещение у нас в България по повод годишното регионално заседание на Международния валутен фонд и Световната банка, което се състоя в София на 30 май.
По време на срещата Росен Плевнелиев и Лаура Тък обмениха мнения по възможностите на България да се възползва в максимална степен от членството си в Групата на Световната банка, чрез консултантска подкрепа в областта на усвояването на европейските фондове, стратегическо финансиране от СБ, както и обмен на знания и опит.
България и Световната банка са в процес на разработване на нова Рамкова програма за партньорство (РПП), която ще определи подкрепата от страна на Групата на Световната банка през следващите пет години. Първата стъпка от двустепенния процес на разработване на РПП включва изготвяне на Систематичния анализ за страната ни. Идентифицирани са три области с потенциал за генериране на промяна – подобряване на институционалната рамка за добро управление, включително в съдебната система, финансовия сектор, публичната администрация, както и на програмите за публични инвестиции, например в пътния и енергийния сектор; повишаване на професионалните умения на населението в България и по-ефективно и ефикасно осъществяване на публичните разходи, особено в областта на здравеопазването, дългосрочните грижи и пенсионното дело. Докладът „България: Систематичен анализ за страната“ предстои да бъде публикуван.
Президентът Росен Плевнелиев отбеляза, че страната ни има огромен потенциал за икономически растеж и за развитие в различни сектори. „Радвам се, че споделяме обща визия за бъдещето на България“, посочи държавният глава на срещата с вицепрезидента на Световната банка Лаура Тък. Росен Плевнелиев заяви, че са необходими целенасочени политики, за да се отключи потенциалът и да се повиши ефективността в страната ни, като в този процес е важна подкрепата на Световната банка.
Световната банка може да помогне на България с експертизата и с опита си по отношение на здравната реформа, заяви президентът. Росен Плевнелиев допълни, че финансовата институция може да подкрепи България и с опит при подготовката на българските проекти по инвестиционния план на Европейската комисия. „България може да се възползва и от сътрудничеството със Световната банка по отношение на финансирането на малки и средни предприятия, развитието на иновациите, реформите във ВиК сектора, енергийната ефективност, както и в земеделието“, посочи президентът.
От своя страна Лаура Тък подчерта традиционно силното и ползотворно сътрудничество на Групата на СБ с България. „Окуражаващо е да чуем, че България е силно решена да се възползва в пълна степен от възможностите, които й предоставя членството в Групата на Световната банка. Вдъхновяващо е да видиш постиженията на България през последните 20 години: само за две десетилетия страната осъществи преход от нововъзникваща пазарна икономика до държава-членка на Европейския съюз. Радваме се, че Групата на Световната банка е била и ще продължи да бъде сред стратегическите партньори на България“, коментира Лаура Тък.
От присъединяването си към Групата на Световната банка през 1990 г. досега България е получила достъп до около 4 млрд. щ. д. финансиране в подкрепа на реформите в области като банково дело, приходна администрация, здравеопазване, социални грижи, защита на околната среда, преработвателна индустрия, преработка на селскостопанска продукция, инфраструктура и възобновяеми енергийни източници.
Коментари