ПРЕДСТОЯЩО! Освещаване на обновения читалищен салон в Троян


През 2016 г. читалището кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие“ и спечели проект „Ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Наука – 1870 г.“ в гр.Троян“, по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“. 
Към настоящия момент проектът е реализиран от фирмата изпълнител „Динакорд България“ с представляващ г-н Ангел Димовски.

Без помощта на Община Троян, лично на кмета г-жа Михайлова и Общински съвет с председател г-н Петко Пенков този проект нямаше да се реализира.
Трябва да благодарим на много хора за реализацията на проекта, но за това ще научите повече на 23 май, така че ви очакваме в читалището.

23.05.2019 г. (четвъртък) НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян
11:00 часа

ЗАПОВЯДАЙТЕ! ОЧАКВАМЕ ВИ!

НЧ „Наука – 1870 г.“ – Троян

Коментари