Представители на Министерство на икономиката в Казахстан, отговарящи за местното самоуправление посетиха Троян


На 23.01.2018 г. /вторник/ кметът на община Троян – г-жа Донка Михайлова и зам.-председателят на Общинския съвет г-н Минко Акимов бяха домакини на организирано работно посещение на представители на Министерство на икономиката в Казахстан. В групата участваха експерти, отговарящи за местното самоуправление и кметове на общини, водени от програмния директор на Асоциация за развитие на гражданското общество в Казахстан – г-жа Нуршат Ертаева. На срещата, която се проведе в Информационно-културния център, участие взеха общински съветници  и представители на Консултативния съвет по икономическо развитие към Кмета на Община Троян.

Основната цел на посещението бе гостите да се запознаят с взаимодействието между Общинския съвет, Кмет и общинска администрация. Гостите проявиха интерес към участието на гражданите в процеса на вземане на решения и дейностите, с които общината подкрепя развитието на бизнеса. Те бяха посрещнати и от кмета на кметство с. Орешак – г-н Христо Терзиев и част от кметския съвет към кметството, където се запознаха със спецификите на функционирането на местното самоуправление в кметството и механизмите и практиките на взаимодействие с общината и кметския съвет.

При еднодневния си престой в община Троян, делегацията посети Музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства в град Троян и Националното изложение на художествени занаяти в с. Орешак.

Коментари