Право на отговор на кмета на село Дебнево


Във връзка с Ваша публикация относно обществена поръчка за реализиране на обект в село Дебнево, Ви информираме, че:

В селото от няколко години няма санитарен възел (тоалетна) за обществено ползване в административната сграда. В сградата на центъра на Дебнево се помещават кметството, пощата, две коопреации и стая на полицаите. Освен това, голяма част от населението на Дебнево получава своите пенсии в пощата. Потокът на хора в и около сградата и централната част на селото е голям, което предизвиква неудобство и обуславя нуждата от изграждане на санитарно помещение за ползване от посетителите.

Въпросът за изграждане на вътрешна тоалетна бе поставен за обсъждане от кметския съвет (в състав от 7 човека). Изграждането на такава е възможно само върху терен общинска собственост, каквато е и сградата на кметството. При обсъждането на капиталовата програма за 2016 г., след оглед на помещенията, експертна комисия от Община Троян прецени, че има възможност за изграждане на вътрешна тоалетна, която да се ползва от жителите на селото, посетителите на кметството и ползвателите на сградата.

Процедурата на Община Троян е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки и Закона за устройство на територията. Изискванията към изпълнителя на поръчката са определени в Закона за устройство на територията. Цялата документация за процедурата е публикувана на интернет страницата на Община Троян, в „Профил на купувача“.

 

Галя Керезова

Кмет на село Дебнево

Коментари