Правителството предоставя близо 7 млн. лв на общини в област Ловеч


Общо 6,6 млн. лв влизат с решение на правителството в област Ловеч. Допълнителните средства ще бъдат преведени по сметките на общините Ловеч, Тетевен, Луковит и Угърчин.

В община Ловеч средствата ще бъдат разходвани за ремонт на ул. „Осъмска“ – 1 300 000 лв и за асфалтиране на улици в кв. Дикисана – 1 200 000 лв.

За ремонт на улици в община Луковит правителството предоставя 1 200 000 лв, толкова заминават по сметките и на община Угърчин – за ремонт на ул. „Васил Левски“. Община Тетевен получава 1 700 000 лв, предоставени за подмяна на водопровод – 1 200 000 лв и ремонт на улици – 500 000 лв.

По бюджета на община Летница правителството отпуска 118 880 лв – за текущ ремонт на покрива на сграда – общински дом – 59 000 лв и ремонт на улица в с. Крушуна – 59 880 лв, а по бюджета на община Ябланица – 201 997 лв за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа ниска зона.

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджетите на редица общини и по бюджетите на Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и на Министерството на младежта и спорта в общ размер на 151,7 млн. лв.

Одобрените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. са в размер на 2,1 млн. лева. Те са за основен ремонт на Епархийската библиотека на Великотърновската света митрополия и на храм „Св. Петка“ в гр. Русе. Осигуряват се допълнителни средства в общ размер от 3,8 млн. лв. по бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и на Министерството на младежта и спорта за реализирането на значими за тяхната дейност обекти.

Предоставят се допълнителни трансфери по бюджетите на общини в общ размер 145,7 млн. лева. Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общински пътища и на улична мрежа на територията на редица населени места и за реализиране на инфраструктурни проекти – доизграждане на водопроводни мрежи, изграждане на комплекс за лица с увреждания и на дом за възрастни хора, изграждане на спортна зала и спортни площадки, ремонт и възстановяване на централната градска част на някои населени места.

Одобрени са и 2,1 млн. лв. за основен ремонт на Епархийската библиотека на Великотърновската света митрополия и за ремонтно възстановителни дейност в храм „Св. Петка“, гр. Русе.

Допълнителните разход и трансфери се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 година.

Министерски съвет реши днес минималната работна заплата да стане 560 лв. от 1 януари 2019 г. Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година.

Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната.

От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,37 лв.

Коментари