По покана на Терзийски промените в Закона за частната охранителна дейност бяха представени в Ловеч


По покана на областния управител Георги Терзийски народният представител Маноил Манев представи в Ловеч приетите наскоро промени в Закона за частната охранителна дейност. Във форума участваха представители на ОД на МВР – Ловеч, на общините и населените места, на частните охранителни фирми.

Маноил Манев е част от работната група, която е свършила основната работа и е изготвила предложените изменения в закона, внесени от МВР и приети от НС. Апелирам за активност, за да може в дискусията да бъдат изяснение всички въпроси, които вълнуват охранителните фирми, предприятията, които до момента са имали звена за самоохрана и представители на органите на МВР, които осъществяват контрола и взаимодействието на тази специфична дейност, свързана с много човешки ресурс и много рискове, призова в началото на срещата Терзийски.

Народният представител от област Ловеч Иван Миховски, който съдейства организирането на срещата, поясни, че един от основните въпроси, който хората поставят в приемната му по места, е за охраната и сигурността им. Измененията в закона за частната охранителна дейност дават нови възможности и създават правила за извършването на охрана от честните охранителни фирми в малките населени места, а това е важно и за хората, подчерта Миховски.

Законът има няколко нови дейности – охрана на питейни заведения и игрални зали, охрана на селскостопанско имущество, охрана на урбанизирани територии. Другото ново в закона – по смисъл, по дух, по логика, е че за първи път в този закон са вкарани минималните изисквания за охранителите, акцентира Маноил Манев.

По думите му промените дават възможност на кметовете да сключват договори с частни фирми за охрана. Вече във всяко населено място има обновена инфраструктура, извършени са мащабни и скъпоструващи ремонтни дейности, изградени са навсякъде различни съоръжения, паркове, спортни обекти. Тази инфраструктура трябва да се охранява, за да се съхрани, а с промените даваме възможност на общините да имат договори с лицензирани фирми за тази дейност, подчерта той. По думите му кметовете ще могат на законно основание по реда на обществените поръчки да сключват договори с частни фирми за охрана дори на цели населени места. Ще се изисква лиценз, подчерта Манев, който да се издава за територията на цялата страна или на територията на отделна област и който ще дава право на наблюдение, контрол и реакция с мобилни охранителни патрули. А това е важно както за сигурността и спокойствието на гражданите, така и за бизнеса, поясни още той, като допълни, че това няма да става безконтролно, а министърът на вътрешните работи ще издава наредба за реда, по който лицата ще удостоверяват, че отговарят на изискванията на този закон.

Разпоредби в закона предвиждат възможност частните охранители да са длъжности лица по смисъла на НК и това е може би най-важната промяна в закона, въоръжени или невъоръжени, като въоръжената охрана ще трябва да спазва изискванията на Закона за оръжията и боеприпасите. При осъществяване на дейностите могат да бъдат използвани също физическа сила, помощни и технически средства в случаите и при условията, посочени в този закон, стана ясно още на срещата. След промените отпаднаха звената за самоохрана в частния сектор, такива звена ще могат да имат само бюджетни организации, в това число болници и училища. По думите на Манев сега няма регулация на тези звена и има много случаи, когато за техните „подвизи” сме слушали по медиите. С една дума – премахват се частните кортежи и незаконните частни армии, подчерта още Маноил Манев.

 

Коментари