ПОС-терминал в отдел „Местни приходи“


Общинска администрация Троян въведе голям набор от електронни услуги, които предлага на физическите и юридически лица, ползващи услуги, предоставени от администрацията, с цел подобряване обслужването и предоставяне им, чрез спестяване на време за всички клиенти.

Лицата получили Персонален идентификационен код (ПИК) от Национална агенция за приходите (НАП), могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси, събирани от органите по приходите към Община Троян на сайта на агенцията /www.nap.bg/.

Припомняме на всички жители на община Троян, че отдел „Местни приходи“ разполага с ПОС-терминал за по-удобно и бързо разплащане. Разплащането става по същия начин, както при плащане на всяка една услуги при ползване на ПОС-терминал, без допълнителни такси. Устройството приема плащания със следните видове платежни карти:

  1. Дебитни карти с национален достъп, издадени от банка в страната или клон на чуждестранна банка в страната, носещи логото на националния картов оператор;
  2. Международни дебитни карти „Maestro“ и „VISA“, издадени от банка в страната или клон на чуждестранна банка в страната;
  3. Международни кредитни карти „MasterCard“ и „VISA“, издадени от банка в страната или клон на чуждестранна банка в страната;
  4. Карти с лого „Maestro“, „MasterCard“ и „VISA“, издадени от платежни институции, лицензирани от българска народна банка по реда на Закона за платежните услуги и платежните системи.

 

Заплащането чрез ПОС-терминал се извършва на касите в отдел „Местни приходи“.

Коментари